Lyconet Настани

 

Lyconet Logo     Лојалната Програма на Lyoness се пласира на пазарот преку маркетинг системот познат под името „Lyconet“. Значаен составен дел на овој маркетинг систем, кој им овозможува на регистрираните членови да ја прошируваат и користат Лојалната Програма на Lyoness како самостојни комерцијални посредници при продажба и на тој начин да се стекнуваат со предности. По склучувањето на овој Lyconet Договор со Lyoness Europe AG Членот ја стекнува позицијата на независен Lyconet Marketer и откако ќе направи резултат има право да организира независни настани.

Маркетери, овде можете да ги објавувате вашите независни настани за едукација на членовите на Lyoness или за едукација на Трговските Партнери.