Настани

Настани е рубрика поставена токму за Вас на кои им е потребна можноста за онлајн продажба на карти за Вашиот приватен настан или пак едноставно барате дополнителен продажен канал.

Ние ќе го поставиме овде Вашиот настан, согласно насоките и податоците кои ќе ни ги испратите, за потоа да обезбедиме за Вас можност за Вашите клиенти онлајн да можат да купат карта за настанот и онлајн да ја испечатат, а со тоа на Вас да ви ја олесниме работата околу останатата припрема и организација.

Условот за поставување на настан е да обезбедите маржа од продажбата од која ќе се одобри Cashback-от према купувачите!

Доколку сте заинтересирани да го поставите на нашиот веб сајт сопствениот настан, Ве молиме испратете барање на email info@cashback-store.com и ние ќе го направиме тоа за Вас.